PASSIIVIKivitalo ON EKOLOGINEN JA ENERGIATEHOKAS KOTi

Passiivikivitalo on ekologinen valinta, sillä lähestulkoon mitättömän lämmitystarpeensa ansiosta lämmityksessä voidaan tehdä luontoa sekä omaa taloutta säästäviä ratkaisuja. Passiiviharkoista ei myöskään aiheudu ylimääräistä purkujätettä rakennusprosessin aikana tai sen jälkeen. Passiivikivitalo rakennetaan aina tiiviiksi ja kestäväksi, mikä tekee siitä erittäin taloudellisen valinnan. Passiiviharkoista rakennetun kivitalon konkreettisimmat hyödyt saavutetaan esimerkiksi säästämällä lämmityskuluissa. Tämän lisäksi huolella suunniteltu ja rakennettu kivitalo säilyttää myös arvonsa pitkään materiaalin kestävyyden ansiosta. 

Suomen taloille on olemassa aluekohtaiset lämmitysenergian tarvevaatimukset:

  • Etelä-Suomessa  20kwh/m2/vuosi (150m2 talo = 3000kwh/vuosi)
  • Keski-Suomessa  25kwh/m2/vuosi (150m2 talo = 3750kwh/vuosi)
  • Pohjois-Suomessa 30kwh/m2/vuosi (150m2 talo = 4500kwh/vuosi)

Nämä arvot antavat osviittaa siitä, missä määrin eri alueilla tarvitaan lämmitystehoa.

Passiivikivitalo

Perinteistä lämmitysjärjestelmää ei välttämättä tarvita

Passiivikivitalo rakennetaan niin, että energiantarve jää mahdollisimman alhaiseksi. Passiiviharkoista rakennetussa kivitalossa asuttavien olosuhteiden saavuttamiseen ei välttämättä edes tarvita perinteistä lämmitysjärjestelmää etenkään eteläisemmillä alueilla. Suomen talvien kylmimmissä olosuhteissa jonkinlainen lämmitysjärjestelmä on kuitenkin usein tarpeen, etenkin isompien talojen kohdalla, joten passiivikivitalojen kohdalla on aina kannattavaa konsultoida asiantuntijaa lämmitysjärjestelmän suhteen. 

Lämpöhäviöin minimointiin vaikuttaa esimerkiksi passiiviharkkojen avulla saavutettava kivitalon vaipan lämmöneristys. Lisäksi olennaisena osana passiivikivitalon rakentamista rakenteiden ilmanpitävyys tarkistetaan, jolloin vetoisat paikat saadaan etsittyä ja tilkittyä tarvittaessa. Ottamalla talteen ilmanvaihdosta haihtuva lämpö sen häviötä voidaan vähentää entisestään, jonka lisäksi myös ikkunoiden kautta saatavan aurinkoenergia sekä kodinkoneiden ja -laitteiden lämpöenergia voidaan käyttää hyödyksi.

Passiivikivitalojen lämmitysmuoto ja lämmönjakelukanava arvioidaan kunkin talon kohdalla erikseen. Arviossa huomioidaan erityisesti talon koko, mutta myös sen sijainti sekä eri lämmitysmuotojen käyttökustannukset.

Passiivikivitalojen ilmanlaatu on huippuluokkaa

Passiivikivitalot ovat vedottomia, niiden sisäilmasto on hyvän laatuista ja lämpötilan vaihtelut ovat pieniä. Vedottomuudesta huolimatta oikein rakennettuna talon ilmanvaihto pysyy tehokkaana, mikä takaa raikkaan ja happirikkaan ilman, jossa jokaisen on hyvä olla ja elää. Passiiviharkoilla rakennettu kivitalo säilyy terveenä pitkään, sillä kosteus poistuu talosta pääosin ilmanvaihdon kautta. Siten kosteus ei esimerkiksi juutu talon rakenteisiin heikentäen niitä tai aiheuttaen kosteusvaurioita.

Passiivikivitalon ilmanlaatu tekee siitä erinomaisen asuinpaikan myös herkästi heikkoon ilmanlaatuun reagoiville. 

Mikäli olette harkinneet passiiviharkkotalon tai passiivikivitalon rakentamista, voitte tehdä tarkempia tiedusteluja passiiviharkosta rakennusmateriaalina sähköpostilla osoitteeseen myynti@passiiviharkko.fi. Voit lukea myös lisää passiivitalon energiatehokkuudesta.