Suunnittelu ja asennus

Lyhyt ohje ARK-suunnittelijalle

Tässä ohjeessa esitetään lyhyesti tärkeimpiä rakennuksen mitoitukseen vaikuttavia asioita, jotka suunniteltaessa rakennusta PassiiviharkoillaTM on syytä ottaa huomioon. Ohjeet ovat luonteeltaan suosituksia, joiden tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa rakennustyötä. PassiiviharkonTM mitat ovat 1200 mm (pituus) x 400 mm (leveys) x 300 mm (korkeus), mutta tarvittaessa harkon voi leikata pienempiin osiin.

1. Ikkunat ja ikkunakorot

Koska PassiiviharkonTM korkeus on 300 mm, tulee ikkuna-aukkojen korkeuden olla n x 300 mm. Ikkunapenkin tulee yleensä olla valmiista lattiapinnasta korkeudella 100 mm + n x 300 mm. Nurkkaikkunoissa kannattaa ikkuna-aukko aloittaa vasta 50 mm sisänurkasta.

2. Ovet

PassiiviharkoillaTM suunniteltaessa voidaan ulkoseinässä käyttää tavallisia 2100 mm korkeita oviaukkoja. Oviaukkojen korkeuden on kuitenkin syytä olla 100 mm + n x 300 mm.

3. Päämitat

Rakennuksen pääulkomitat kannattaa, mikäli mahdollista, mitoittaa mittaan  n x 1200 mm.

4. Välipohja

Välipohjan kantavan laatan tulee olla paksuudeltaan min. 200 mm.

5. Ylitykset

Ylitykset voivat olla minimissään 400 mm, jotta palkki tulee kantavaksi.

PassiiviharkkoTM asennusopas

Seuraavassa esitetään tärkeimmät asennusohjeet asennustyönne helpottamiseksi.

 1. Asenna ja raudoita
 2. Tue ja vala betoni
 3. Pinnoita ulko- ja sisäpinnat

Perustukset

 • PassiiviharkoillaTM voidaan rakentaa suoraan kalliolle, anturoille tai raudoittaa kantavaksi palkiksi paaluanturoille
 • Perustukset kestävät hyvin maanpaineita, raudoitus toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti
 • Maanpinnan alapuolista osaa ei tarvitse pinnoittaa
 • Yläpuoli pinnoitetaan rouhekivipinnoituksella tai ohutrappauksella
 • Mikäli haluatte rossipohjaratkaisuja, suosittelemme kosteus- ja lämpöteknisesti toimivaa lämpöalapohjaa.

Kysy lisää myynti@passiiviharkko.fi

Aukot ja palkit

 • Palkit voidaan raudoittaa joko maassa tai paikoillaan
 • Terästys toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti, kuten 160 mm paksussa betonirakenteessa
 • Ikkunat ja ovet rapataan 5/15 cm ulkopinnasta sisäänpäin. Tiili- ja lautaverhouksissa tapauskohtaisesti.
 • Ikkunat ja ovet voidaan kiinnittää esim. kuumasinkityillä ruuveilla ja välit tiivistetään uretaanivaahdolla

Valuvaihe

 • Varmista aina ennen valutyön alkamista, että oikea betoni on tilattu ja toimitettu työmaalle.
 • Betonin notkeus on oltava S4
 • Aluksi kootaan 2-4 kerrosta päällekkäin suoraksi ja valetaan sokkeliosuus
 • Alapohjan asennuksen jälkeen jatketaan lopulliseen korkeuteen, mikä tuetaan ja valetaan
 • PassiiviharkkoseinäTM valetaan kahdessa valussa
 • PassiiviharkkoseinäTM voidaan valaa myös yhdellä valulla -mahdolliset suuret raot täytetään uretaanivaahdolla
 • Raudoitus ja tartunta-ankkurit  toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan
 • Tuenta yli metrin korkeissa rakenteissa toteutetaan pystyyn 3 m välein, aloitus kulmista ja sijoitus aukkojen läheisyyteen. Käytettävä betoni K-30, 8 mm kiviaines, notkeus S4.
 • Betonipumpussa pitää käyttää 2:n tuuman supistinta ja tarvittaessa hidastusmutkaa
 • Matalammat rakenteet 2 valukierrosta, kellarilliset 3-4 kierrosta
 • Aina ensimmäiseksi työstetään aukkojen alaosat
 • PassiiviharkotTM eivät ime kosteutta, joten tilattu notkeus pysyy koko valun ajan.

Jotta betoni esim. runsaan raudoituksensa takia valuu varmasti paikoilleen, on sitä myös nesteytettävä välillä.

Kattorakenteet

 • Aluspuu kiinnitetään suunnitelmien mukaisesti
 • Aluspuun alle esim. solumuovitilke
 • Tukipintaa kattorakenteesta riippuen rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti
 • Kätevä tapa kattorakenteissa ja välipohjissa on harkon leikkaaminen kahtia ja leikatun osa kiinnittäminen esim. RST- nauloilla kattotuolin päähän. Näin saadaan hyvä tuulensuoja ja kylmäsillaton rakenne.
 • Päätykolmiot voidaan kattorakenteesta riippuen tehdä valamalla muottiin tai käyttämällä pelkästään harkon ulkosivua, kuten välipohjarakenteissakin
 • Kätevä tapa on asentaa ensin kattotuolit ja sahata päätykolmion muoto kattotuolin selkää pitkin
 • Mahdolliset vesijohdot kattorakenteessa tulee sijoittaa höyrynsulun alapuolelle ja ilmanvaihtoputkistot tulee eristää kokonaisuudessaan

Ulkopuolen verhoukset

 • Lautaverhoukset koolataan betoniin kierretangoilla. Jätettävä riittävä ilmarako, joka mahdollistaa rakenteen kuivumisen ulospäin.
 • Tiilimuurauksessa tiilisiteet työnnetään ennen valua muotin läpi, tiilimuurausohjeen mukaisesti käytetään tarvittava määrä neliölle.
 • Kaikki läpiviennit on syytä asentaa ennen valua turhan piikkaustyön välttämiseksi

Ohutrappauksen pääpiirteet

 • Pohja karhennetaan tai puhdistetaan
 • Pölyt harjataan pois
 • Levitetään verkotuslaasti, johon nylonverkko painellaan käsin
 • Pinta tasataan
 • Levitetään esim. telalla praimerikerros
 • Lopuksi levitetään värillinen pintalaasti (ruiskutetaan tai hierretään)

Sisäpuolen verhoukset

 • Asennetaan 13 mm EK-kipsilevy laastilla. Näin taulujen ym. kiinnittäminen käy helposti.
 • Keittiökaapistot sekä muut painavat ja kiinnitettävät kalusteet voidaan kiinnittää betonirunkoon
 • VTT:llä suoritetun tutkimuksen mukaan rakenteeseen ei tarvita erillistä höyrynsulkua, vaan se voidaan rakentaa diffuusioavoimena, hyvän kosteuskapasiteettinsa ansiosta
 • Höyrynsulusta ei ole mitään haittaa esim. saunarakenteessa käytettävän folion muodossa
 • Kaikki koolattavat versiot, kuten panelointi, ovat tietysti tavanomaisina vaihtoehtoina. Uusimpina vaihtoehtoina myös erilaiset liimattavat kivet, kuten liuskekivi.
 • Sähkö- ja vesiputkiasennukset voidaan helposti urittaa seinään ja samalla ne ovat eristettyjä
 • Hanakulmat kiinnitetään ruuveilla betoniin, sähkörasiat voidaan kiinnittää uretaanivaahdolla
 • Laatoitusalustana mittatarkka EPS-seinä on mitä ihanteellisin
 • Märkätiloihin on asennettava määräyksien mukaisesti vesieristeet
 • Urituksiin styrox-leikkuri on hyvä ja pölytön vaihtoehto

Talvirakentaminen

 • Voidaan valaa myös talvella ilman isompia suojaus- tai lämmitystöitä
 • Lumi- tai vesisade ei vahingoita harkkoa

PassiiviharkkojenTM säilytys

 • Ei vaadi erityistä suojausta
 • Passiiviharkot toimitetaan suojamuovissa