Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu korvaa samalla ilmanvaihtokoneen

Poistoilmalämpöpumppu (PILP) ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmasta. Pumppu siirtää lämmön tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan myös viilentää sisäilmaa. Järjestelmä vaatii, että ilmaa vaihdetaan aina riittävästi (0,5 kertaa talon ilmatilavuus tunnissa).

Parhaimmillaan matalaenergia- tai passiivitaloissa

Parhaimmillaan poistoilmalämpöpumppu on uudessa matalaenergia- tai passiivitalossa. Poistoilmalämpöpumpun hankinta on kannattavinta kun sisätilavuus on suuri suhteessa lämmitystehon tarpeeseen nähden. Poistoilmalämpöpumppu korvaa samalla ilmanvaihtokoneen.

Poistoilmalämpöpumppu huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Koska lämmönlähteenä on aina talon noin 21 Celsiusasteinen sisäilma, poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vuodenajasta ja ulkolämpötilasta riippumatta vakioteholla, yleensä noin 2-4 kW.

Mitä kylmemmäksi jäteilma kyetään jäähdyttämään, sitä korkeampi lämpökerroin laitteella saadaan. Parhailla laitteilla saavutetaan -15 Celsiusasteinen jäteilman lämpötila. Poistoilmalämpöpumppu poistaa ilmanvaihtolaitteen tavoin ilmaa myös talon kosteista tiloista.

Lisäksi puuta tai sähköä

Poistoilmalämpöpumpulla ei voida tuottaa kaikkea talon tarvitsemaa energiaa. Suuren lämmitystarpeen aikana loppuosa tuotetaan poistoilmalämpöpumpun sähkövastuksilla. Talossa, jossa on poistoilmalämpöpumppu, kannattaa erityisesti pakkasjaksojen aikana polttaa puuta, jolloin voidaan pienentää ostettavan sähköenergian määrää. Poistoilmalämpöpumpulla saavutetaan noin 40 %:n ostoenergian säästö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.

Poistoilmalämpöpumpun valinta

Markkinoilla on erityyppisiä poistoilmalämpöpumppuja. Joissakin poistoilmalämpöpumppuratkaisuissa tuloilma tuodaan taloon huoneissa olevien raitisilmaventtiilien kautta. Tarjolla on myös järjestelmiä, joissa tuloilma esilämmitetään ja jaetaan huoneisiin koneellisesti.

Poistoilmalämpöpumpun investointikustannus uuteen pientaloon on useimmiten noin 6 000-13 000€.

Poistoilmalämpöpumppu on asukkaiden kannalta helppohoitoinen. Suodattimien puhdistus ja vaihto on tehtävä laitevalmistajan ohjeiden mukaan, yleensä noin kerran vuodessa.