PASSIIVITALO SÄÄSTÄÄ ENERGIAA

Passiiviharkoilla rakennettu passiivitalo ovat erittäin energiatehokas, hyvin eristetty, ja sillä on järkevät energian talteenottojärjestelmät. Vaikka passiivitalojen energiavaatimukset ovat haastavia, on niitä silti mahdollista rakentaa kustannustehokkaasti. Käytettävissä tulee olla vain oikeat rakenneratkaisut ja toteutustavat. Tällöin myös passiiviharkkoja hyödyntämällä saadaan aikaan kustannus- ja energiatehokas passiivitalo.

Passiivitalon energiankulutus ja energiatodistus

Ajat ovat muuttumassa nopeasti. Jos olet nyt rakentamassa taloa, niin väitämme, ettei Sinulla ole varaa olla rakentamatta joko matalaenergiataloa tai passiivitaloa. Väitteemme tueksi esitämme kolme perustelua:

  1. Talon arvo määräytyy tulevaisuudessa merkittävästi enemmän energiakulutuksen kautta.
    Mitä vähemmän kuluttava talo sitä arvokkaampi se on. Alla olevista energiatodistuslukujen vertaustaulukoista selviää minkä verran erityyppiset talot kuluttavat energiaa. Energianhinnankehityksen skenaario 10%:n vuotuisella korotuksella osoittaa kuinka vakavasti otettava asia on. Ei siis kannata miettiä ainoastaan rakennuskustannuksia, vaan kustannuksia myös tulevaisuudessa. 
  2. Energiasäästöt vaikuttavat merkittävästi perheen talouteen.
    Kuukausitasolla 50 - 300 euron säästö tarkoittaa vuositasolla 600 - 3600 euron säästöä.
  3. Palvelukokonaisuuden ansiosta rakennuskustannukset eivät juuri nouse, vaikka rakentaisit vähän energiaa kuluttavan talon.
    Mahdollinen kustannuskorotus on muutamassa vuodessa saatu takaisin energiakulutuksen säästön avulla.

Tutustu siis tarkemmin passiiviharkkoon rakennusmateriaalina. Löydät sivuiltamme myös lisätietoa passiivikivitalon rakentamisesta sekä passiiviharkkojen hyödyistä energiatehokkaan talon rakennusmateriaalina.


Passiivitalon energiavertailu

Energiakustannusten nousu tekee passiivitalosta houkuttelevan vaihtoehdon